Kvakne Kolonial & Suvenir
Reiser vi ned til sentrum igjen kommer vi til hovedkrysset, her ligger Kvakne Kolonial & Suvenir som blir styrt med hard hånd av Gjertrud Galatippstuggun. Her skaffes det meste å det som skal ordnes av offenlige saker blir utført av Gjertrud. Dette er ett kvinnemenneske som ingen av kara til dags dato har prøvd seg på. Dette på grunn av sterk skjeggvekst, å meget kraftige underarmer. Hun er fungerende prost, lenskvinne og styrer i Kvakne Elektrisitetsverk.
Hun går under navnet Moxy, grunnet stor lasteevne, å ekstrem god fremkommelighet.

Sivilstatus: Returneres uåpnet!!