Kvakne Vulk & Ved
Nedenfor hovedveien i Kvakne, ligger bygdas industriområde, Ysteriet. Det er faktisk ikke annet å mjølke oppi her, enn to kyr som sleit seg for to år siden fra garden Vestenden Bruk. Disse blir innpulsmjølket hvis de slenger innom Ysteriet.

Bygdas store stolthet er bedriften som i dag er etablert i lokalene til Ysteriet, og tatt navnet Kvakne Vulk & Ved. Ut av navnet skulle man tro dette var nok et meningsløst bedriftsprosjekt, å det er det! Her jobber kremen av de yrkesnegative i bygda. Her er produseres alt fra brennevin, til strikkede håndduker i tova navle lo.

Motto: Nei nå går det bra, dekk!!