Gufrid
Dette er stjerna i mitt figurgalleri, i over 20 år har hun underholdt rundt omkring i hele Norge, ja til og med i utlandet har hun vært der hun har gitt folk ett kultursjokk de sent glemmer!!
Pris : På foresørsel

Øverst oppi Kvakne bor dronninga sjøl, a`Gufrid! Her bor hun på farsgården Stusselistuggua, Forkvinne i Norske sprengte Jur, foregangskvinne for alt som har med forplantningslære og enkel gardsdrift. Kjennetegn, utrulig glad!!

Hverdagen til a`Gufrid går for det meste med til jobben som Kvaknes Kulturatasjè. Denne jobben har hun tatt på seg i stor del på grunn av stillingsnavnet og ikke minst at hun får praktisert sin meget spesielle engelsk, denne engelsken er slettes ikke enkel å forstå for den som har dette som morsmål. Men som a Gufrid si sjøl; Hævd it not vært får mi såo hævde itt dhe utaskjærslenningom unnderstand håvv wi hæw it inn Kvakne!! Ikke minst er hun en stor formidler av Kvaknes kultur arv, det er vel ikke en forsker i dette land som har fått med seg de detaljene som Gufrid klarer å grave fram.

Sivilstatus: Lettvin enslig.