Telegrafen
Her driver Birger Jaragitt. I ordets rette forstand. Han drev rundt i lengre tid på interrail, ble inn-ringt på noteringsoverføring av sin mor og sendt hjem. Birger tok over etter sin mor som skilte seg og flyttet. Hun ville vente til far til Birger hadde lagt på røret. Ettersom de fleste i Kvakne har lite å ringe om, jobber Birger i dag i Kvakne Radio som reporter og reklame ansvarlig. Tiltider umåtelig treg å høre på ettersom han er vant til å lytte på Telegrafen.

Sivilstatus: Språkkyndig